Månad: oktober 2018

White Sound Meditation, fredag 12/10 kl 17.30-20. Pris 350 kr.

White Sound Meditation, fredag 12/10 kl 17.30-20. Pris 350 kr.

    Avsluta veckan med det helande ljudet av White Sound, låt sinnet uppleva stillhet och kroppen förnyas i vitalitet. Vi börjar med att mjukt föra kropp och sinne till medveten närvaro. Tar oss vidare till att kraftfullt  balansera och öppna kroppen med ett vitaliserande